logo-print
T (0186) 61 55 00

Over begraafplaatsinrichting

"Al meer dan 50 jaar is Giverbo betrokken bij de inrichting van diverse begraafplaatsen en beschikt over de kennis en ervaring om producten vanaf de tekentafel tot oplevering van het project te begeleiden."
Giverbo B.V. is inmiddels al meer dan 50 jaar leverancier van betonnen Keldergraven en andere materialen voor de begraafplaatsinrichting. In de loop der jaren is het assortiment verder uitgebreid met Columbariumelementen, Urnennissen, Urnen-kelders, Ossuarium, Bovengrondse Galerijgraven, geslepen Afdekplaten, Keermuren, Burries, Grafplaten, Zitbanken etc.
Giverbo heeft door een consistent beleid door de jaren heen een naam opgebouwd als kwaliteitsleverancier. Giverbo onderscheidt zich door een breed assortiment en een goede service. Met de klant wordt mee gedacht en naar een goede oplossing gezocht bij zowel standaard als afwijkende vragen. Mede door dit samenspel met de klant komt Giverbo regelmatig met nieuwe producten of varianten op bestaande producten. Giverbo beschikt over de kennis en ervaring om producten vanaf de tekentafel tot oplevering van het werk te begeleiden. Dit kan ook betekenen dat Giverbo verantwoordelijk wordt voor de aanleg van de producten.

Wij hopen dat deze informatie u van dienst zal zijn bij het realiseren van uw plannen. Voor eventuele vragen kunt u altijd met ons contact opnemen en indien gewenst een vertegenwoordiger op bezoek krijgen. Op onze websites  www.begraafplaatsinrichting.nl en  www.giverbo.nl tonen wij onze producten en uitgebreide mogelijkheden. U kunt hierbij tevens 3D-tekeningen downloaden.
Wij hopen dat deze website u van dienst zal zijn bij het realiseren van uw plannen. Voor eventuele vragen kunt u ons e-mailen via info@giverbo.nl  of telefonisch contact zoeken via 0186-615500.


Kwaliteit

Vanaf eind 1996 is het kwaliteitsgericht handelen van het personeel van Giverbo vastgelegd middels het behalen van het, thans NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat en inmiddels zijn wij ook in het bezit van het milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001:2004. Dit milieumanagementsysteem is een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieu. Via dit milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.
Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
 • voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s;
 • streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waar een goed milieumanagementsysteem aan zou moeten voldoen.

Het streven van alle werknemers van Giverbo is erop gericht dat onze afnemers worden bediend met een kwaliteitsproduct. Onze betonstraatstenen zijn bijvoorbeeld apart beoordeeld door het Nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie- en Ecologie) vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt wat heeft geresulteerd in het uitgeven van de Dubo-Keurcertificaten in alle gebruikerscategorieën.


MVO

Giverbo doet er alles aan om zo verantwoord mogelijk te ondernemen en de aspecten Planet (milieuaspecten), People (sociale aspecten) en Profit (financiële afwegingen gedurende de levenscyclus) constant in ogenschouw te nemen. Giverbo neemt hierbij zijn verantwoordelijkheid waarbij het aspect Profit niet buiten beschouwing gelaten kan worden. Ons inziens kunnen duurzaamheid- en economisch keuzes prima samen gaan terwijl de effecten van de bedrijfsactiviteiten worden beperkt.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Giverbo een al langer ingevoerd begrip en het behalen van de certificaten als bijvoorbeeld ISO-normeringen en Dubo-keur kunnen dit mede bevestigen, maar het gaat er uiteindelijk om wat je als bedrijf echt kan bijdragen. Dit begint al intern met bijvoorbeeld het scheiden van het afval, het daar waar mogelijk verminderen van de CO2-uitstoot (elektrisch rijden, betere CV-installatie), het verminderen van het papiergebruik tot sponsoring en giften aan goede doelen.

Afval/Recycling

Afval wordt bij Giverbo gescheiden verzameld en ingeleverd. Dit doen we omdat het afval zo goed verwerkt kan worden door de RAD (Regionale Afvalstoffen Dienst). Ons doel is om zo min mogelijk afval te produceren en dit wordt in onze gehele bedrijfsvoering doorgevoerd.
Zo kunnen ook grondstoffen voor door ons te leveren producten gerecycled worden. Betonpuin is bij uitstek geschikt om verwerkt te worden tot betongranulaat. Dit betongranulaat kan vervolgens worden toegepast als grindvervanging in het betonmengsel. Bijkomend voordeel is dat hierdoor minder afgravingen hoeven plaats te vinden.


CO2- Prestatieladder

Om CO2 bewust te handelen en daarmee het energieverbruik te verlagen is de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De basis voor dit instrument is het kennen van de eigen CO2-emissie en op basis daarvan via gerichte doelstellingen en maatregelen het energieverbruik, en daarmee de CO2-emissie te reduceren.

 De CO2-prestatieladder norm kent vijf treden, waarbij elke trede is opgebouwd uit de volgende vier aandachtsgebieden:
1.        Inzicht in het energieverbruik
2.        Doelstellingen voor CO2-reductie
3.        Externe en interne communicatie
4.        Deelname aan keteninitiatieven
 
- 1) Inzicht
      Giverbo B.V. is actueel bezig met het behalen van de certificering conform de
      CO2-Prestatieladder echter in de afgelopen jaren is de CO2-uitstoot wel al
      geregistreerd en op verzoek naar onze afnemers toegezonden.
      Door de registratie is de CO2 uitstoot inzichtelijk en kunnen wij gericht
      maatregelen nemen om het verbruik en de bijbehorende uitstoot te reduceren.
 
- 2) CO2-Reductie
      CO2-reductie is een van onze ISO-doelstellingen. Via ons ISO-systeem stellen wij
      jaarlijks onze reductiedoelstellingen vast. Zo willen wij nog verder reduceren op:
 • Elektriciteitsverbruik
 • Gasverbruik
 • Brandstofverbruik (gereden kilometers)
 • Papierverbruik
 
- 3) Communicatie
      De voortgang op de reductiedoelstellingen wordt intern geregistreerd en
      vastgelegd in onze Management review. Het behalen van de certificering
      conform de CO2-Prestatieladder zal ervoor zorgen dat wij ook extern
      zullen communiceren.
 
- 4) Deelname aan keteninitiatieven
      Wij willen de belasting op het milieu zoveel mogelijk beperken. Zoals al
      aangegeven worden hiervoor verschillende maatregelen op het gebied
      van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering genomen, ook op het gebied
      van samenwerken in de keten met andere partijen. Op deze manier kunnen
      wij van andere partijen leren en zij van ons, door bijeenkomsten te organiseren
      en passief en actief initiatief te nemen.
      Deze bijeenkomsten worden keten- en/of sector initiatief genoemd. Wij delen
      mee in de keten- en sector initiatieven van de BFBN - Bond van Fabrikanten van
      Betonproducten in Nederland. De BFBN is een werkgeversvereniging van de
      betonproductenindustrie. Deze bedrijfstak is de grootste toeleverancier voor de
      bouw. BFBN is bovendien partner van MVO Nederland.

      Wij verwachten ons binnenkort te certificeren voor de CO2-prestatieladder.
 

Vervoer

Voor het vervoer van haar producten maakt Giverbo B.V. sinds haar oprichting gebruik van de diensten van Zijderhand Transport bv, al vele jaren een begrip in de transportwereld. Zijderhand Transport bv beschikt over een modern wagenpark (grotendeels Euro 5) voorzien van boordcomputers met GPS volgsysteem en uitgerust voor het vervoer van ADR stukgoederen. Tevens maakt een efficiënte rittenplanning onderdeel uit van de gehele leveringsketen en garandeert minimaal leeg gereden kilometers.

Met zo'n 15 wagens uitgerust met laadkranen verzorgt Zijderhand Transport bv voor Giverbo B.V. het vervoer van vele soorten en maten productenvan de productielocatie naar de meest uiteenlopende bouwlocaties. Vrachtwagens veelal in de kleuren van Giverbo B.V. met een moderne uitstraling en voorzien van chauffeurs met tientallen jaren ervaring, die daarnaast VCA-gecertificeerd zijn.
 
Inmiddels zijn er 2 wagens met Euro 6 motoren aangeschaft, het grootste deel van het bestaande wagenpark is voorzien van Euro 5 motoren en van bouwjaar 2011, hetgeen ervoor zorgt dat deze trucks met Euro 5 (maar niet ouder dan 7 jaar) straks bijvoorbeeld nog steeds de Maasvlakte op mogen rijden.
 
De Europese emissiestandaard is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie van kracht is. De emissiestandaard wordt voortdurend strenger: voertuigen mogen steeds minder schadelijke stoffen in het milieu-uitstoten. Door de Europese Unie is de emissiestandaard meerdere keren gewijzigd:
 
 • Euro I,    Euro 1 of Euro1 (Europese richtlijnen 70/220/EEC, 91/444/EEC, 
                 93/59/EEC, 96/69/EC en 91/542/EEC) werd de emissiestandaard 
                 voor voertuigen in de Europese Unie in 1992.
 • Euro II,   Euro 2, Euro2 of EC 96 (Europese richtlijnen 94/12/EC, 96/69/EC 
                 en 91/542/EEC) is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese 
                 Unie in 1995 van kracht werd.
 • Euro III,  Euro 3 of Euro3 (Europese richtlijn 98/69/EC) is de emissiestandaard 
                 voor voertuigen die van kracht werd in de Europese Unie in 1999.
 • Euro IV, Euro 4 of Euro4 (Europese richtlijn 98/69/EC) is de emissienorm voor 
                 voertuigen die in de Europese Gemeenschap in 2005
                 geïntroduceerd werd. De Euro IV-norm werd van kracht in oktober 2006.
 • Euro V,  Euro 5 of Euro5 (Europese richtlijn 99/96/EC) is de emissienorm voor 
                 voertuigen die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht werd.
 • Euro VI, Euro 6 of Euro6 is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese 
                 Unie op 31 december 2013 kracht zal worden voor nieuwe
                 personenwagens.[1] De Amerikaanse, met Euro6 vergelijkbare, 
                 EPA 13-norm is al in vijf Amerikaanse staten ingevoerd.

Alle wagens zijn begrensd op 84 km/u, hetgeen milieutechnisch gunstig is. De normale begrenzing van vrachtwagens bedraagt 87 km/u, maar Zijderhand heeft verder begrensd om nog meer brandstof te besparen.
 
Nieuw aan te schaffen wagens zullen allemaal in Euro 6 worden uitgevoerd.
Periodiek worden kranen e.d. getest ter voorkoming van stukgaan, zodat werkzaamheden zonder uitval van installaties kunnen plaatsvinden.
Voor de dode hoekspiegel is een spiegelafstelplaats aanwezig in de werkplaats hetgeen de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom ten goede komt.
 
Binnen de organisatie is het streven dat de klant een vast aanspreekpunt heeft en men direct weet waar de klant het over heeft. Een persoonlijke benadering staat voorop naast het voortdurend met de klant meedenken om zo tot de beste logistieke oplossingen te komen.

Grondstoffen

Onze grondstoffen (o.a. zand, grind en cement)  voor bijvoorbeeld de  productie te Gouda worden geproduceerd op een energiezuinige wijze. Wij hebben hier voortdurend overleg over met onze leveranciers. De grondstoffen  worden daar waar mogelijk met schepen aangevoerd in plaats van per as. De hoeveelheden per schip zijn ongeveer 1100 ton en per as is slechts 25 ton mogelijk te vervoeren vanuit de winlocaties.

Er wordt in Gouda bovendien geproduceerd met een hoogwaardige Hoogovencement die een veel geringere CO2-belasting heeft dan Portlandcement. Per schip kan er aangevoerd worden  in hoeveelheden van 400 ton terwijl per as slechts 30 ton mogelijk is. Door een optimaal mengsel is het verbruik van de hoogwaardige Hoogovencement zodanig dat altijd aan de kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan en de CO2 belasting zo minimaal mogelijk is.
 
Energie

De elektriciteit die bij ons wordt verbruik komt uit een groene bron. Bovendien dragen de energiebesparingsprogramma’s bij  aan een optimale energiehuishouding met als effect een verlaging van de CO2-belasting.

Werkwijze

Bovengenoemde punten maken duidelijk dat  Giverbo in alle stappen van het leveringsproces bezig is om de belasting voor het milieu zo minimaal mogelijk te maken. Nog niet genoemd hierbij is bijvoorbeeld  dat de door ons benodigde ontkistingsolie in het productieproces natuurlijk biologisch afbreekbaar is en geen belasting voor het milieu vormt. Ook hebben alle voertuigen bij Giverbo minimaal een groen label.

Bij alle verbeterstappen staat het verminderen van de CO2-belasting centraal. Aangezien onze leveringen zich onderscheiden met projecten van de meest uiteenlopende aard en omvang komt hierbij heel wat kijken.
Het team van Giverbo zet zich voor de kleinere projecten met evenveel passie in als voor de grotere projecten zoals bruggen of andere prefab werken. We werken met meer dan 20 collega’s vanuit ons verkoopkantoor in Oud-Beijerland. Van daaruit bedienen we opdrachtgevers in heel Nederland. Met onze vertegenwoordigers kunnen onze klanten een vrijblijvende afspraak maken. We beschouwen iedere vraag als een unieke vraag. We halen dus geen panklare oplossingen uit de computer, maar komen met specifieke antwoorden en specifieke oplossingen voor specifieke vragen. We staan hiervoor van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat klaar voor onze klanten.

Met onze adviezen en leveringen willen we projecten realiseren die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving of ondergronds een toegevoegde waarde hebben voor een duurzame oplossing.

GESCHIEDENIS
Giverbo is opgericht op 1 januari 1965 en bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar. Wat ooit begon in een woonhuis is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met meer dan 20 medewerkers vanuit een fraai geoutilleerd bedrijfspand in Oud-Beijerland en een productielocatie te Gouda.
• 1965:  Oprichting door D.P. van Gilst sr.
             Vestiging Sportlaan 40 te Oud-Beijerland.
             Oorspronkelijk vanuit het woonhuis en aansluitend vanuit een kantoorunit.
• 1974:  Vestiging Langeweg 13 te Oud-Beijerland.
• 1990:  Vestiging Louis Pasteurstraat 2 te Oud-Beijerland.
• 1995:  Toetreding tot de directie J. van Gilst en D.P.van Gilst jr.
• 1996:  In het bezit van NEN-EN_ISO 9001:2000.
• 2000:  Vestiging Verdoorn Beton te Gouda 100% in eigendom.
• 2014:  In het bezit van NEN-EN_ISO 14001:2004.
• 2015:  50-jarig jubileum. 
 

Geschiedenis Giverbo


Giverbo is opgericht op 1 januari 1965 en bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar. Wat ooit begon in een woonhuis is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met meer dan 20 medewerkers vanuit een fraai geoutilleerd bedrijfspand in Oud-Beijerland en een productielocatie te Gouda.

• 1965: 
   Oprichting door D.P. van Gilst sr. 
   Vestiging Sportlaan 40 te
   Oud-Beijerland.
   Oorspronkelijk vanuit het woon-
   huis en aansluitend vanuit een
   kantoorunit.
• 1974: 
   Vestiging Langeweg 13
   te Oud-Beijerland.
• 1990: 
   Vestiging Louis Pasteur-
   straat 2 te Oud-Beijerland.
• 1995: 
   Toetreding tot de directie
   J. van Gilst en D.P. van Gilst jr. .
• 1996: 
   In het bezit van NEN-EN_ISO
   9001:2000.
• 2000: 
   Vestiging Verdoorn Beton
   te Gouda 100% in eigendom.
• 2014: 
   In het bezit van NEN-EN_ISO
   14001:2004.
• 2015:  50-jarig jubileum.